Pozitif Psikoloji

Mektebim Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü, okul ortamında pozitif psikoloji anlayışını benimsemektedir.

Pozitif Psikoloji Nedir?

“İnsanın hayati işlevlerini en iyi şekilde yerine getirmesine katkıda bulunmaya yönelik bilimsel çalışmaların tümü olarak tanımlanan Pozitif Psikoloji, bireylerin ve toplumların başarılı olmalarını sağlayacak etkenleri belirleyip geliştirmeyi hedefler.” Pozitif Psikoloji, güçlü olmayı ve olumlu özellikleri içerir. Bireyin uyum sağlayıcı en iyi mekanizmalarının neler olduğu üzerinde durur. Bireyi güçlü ve dayanıklı kılan özellikleri ortaya koyar.

Amacı ve Kazanımları Nelerdir?

Pozitif Psikoloji de Pozitif duyguları ve davranışları geliştiren ve vurgulayan uygulamaları içeren müdahalelerin eğitim sisteminde uygulanması amaçlanır. Pozitif eğitim, geleneksel akademik becerilerin yanı sıra mutluluğun da hedef alındığı bir eğitim modelidir. Pozitif eğitim, okulda olumlu duyguları, olumlu karakter özelliklerini, anlamı ve öğrenmeyi teşvik eden içsel motivasyonu vurgulayan yeni bir paradigma sunar.

Nerede Fark Yaratır?

Pozitif Psikolojide bireysel ve toplumsal bozukluklar yerine güçlü yanlar, problemler yerine pozitif deneyimler, patoloji yerine yeterlilik oluşturma ve neyin yolunda gitmediğinden çok neyin yolunda gittiği vurgulanır.

Mektebim Kolejinde Pozitif Psikoloji Nasıl Uygulanır, Hedefi Nedir?

Mektebim Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü, pozitif psikolojiye dayalı olarak karakter güçlendirme temelinde hem önleyici hem gelişimsel çalışmalar yapar. Duygularını tanıyan ve ifade edebilen, güçlü karakter özelliklerini bilen ve bunları günlük hayatın akışında kullanabilen, azimli ve farkındalığı yüksek öğrenciler yetiştirerek akademik başarılarına ve iyi oluş hâllerine katkıda bulunur. Bu konu alanlarına uygun şekilde eğitsel rehberlik faaliyetlerinin düzenlenmesine, öğrencilerin psikolojik ve akademik açıdan olgunlaşmalarına ve gelişmelerine katkı sağlar.

Pozitif Okulların Özellikleri

Pozitif okullar, pozitif psikolojide ele alınan tüm kavramların eğitimde uygulanmasına önem gösterir.

Pozitif okullarda eğitimin temel hedefi öznel iyilik hâli ve mutluluktur. Eğitim sürecinde olumlu duygulara yer verir.

Pozitif okullar; akademik başarı için öğrencilerin öznel iyi oluşlarını önemser, dolayısıyla duygusal olarak öğrencilerin sağlıklı olması gerektiğinin farkındadır. Düşük öznel iyi oluşa sahip öğrenciler için müdahaleler veya uygulamalar gerçekleştirir ve bu okulların çalışanları öğrencilerin iyi olma hâllerinin problemli davranışları önlemedeki koruyucu fonksiyonlarını bilir.

Pozitif okullar, öğrencilerin ihtiyaçları ve okul deneyimleri arasındaki uyumu maksimuma çıkarmak için öğrencilerin kişilik, yetenek ve ilgi farklılıklarını dikkate alır. 

Pozitif okullar, öğrenci ve öğretmen arasında destekleyici bir iletişim ortamı sağlar ve bu iletişimdeki tüm katılımcıların pozitif etkileşim içinde olmasını hedefler. 

Pozitif okullar; kurum olarak öğrencilerin seviyelerine uygun derecede zorlayıcı, ilgi çekici ve gönüllü aktivitede bulunmasını teşvik eder, bireysel veya evrensel düzeyde uygulamalar sunar.