Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Öğrencilere Yönelik Çalışmalar

Ortaokul ve lise kademelerimizde, tema bazlı grup çalışmaları, hedef koyma ve planlama becerileri, verimli ders çalışma alışkanlıkları, akademik sürecin takibi, sınav kaygısı grup çalışmaları, envanter ve ölçek uygulama çalışmaları yapılmaktadır.

- Mektebim Öğrenci Tanıma Setleri
Rehber öğretmen sorumlu olduğu kademedeki tüm öğrencileri aşağıdaki başlıklarda yaptığı çalışmalarla tanımayı hedefler. Yaş gelişim özelliklerini göz önünde bulundurarak sorumlu olduğu yaş grubu öğrencilerinin olası sıkıntı yaşayacağı alanlara yönelik önleyici, geliştirici ve destekleyici çalışmaları yürütür.

 

- Sosyometri Çalışması
Öğrencilerin sınıf içlerindeki grup dağılımları, arkadaşlık ilişkileri, sınıf içi liderler ve dışlananları tespit edebileceğimiz bir çalışmadır.

 

- Öğrenme Stilleri Envanteri
Öğrenme Stilleri, öğrencinin yeni ve/veya zor bilgiyi öğrenmeye hazırlanırken, öğrenirken ve hatırlarken farklı ve kendine özgü yollar kullanması olarak tanımlanır. Öğrenme stillerimiz doğuştan var olan karakteristik özelliğimizdir ve yaşamımızın her anında ve her boyutunda davranışlarımızı etkiler. Eğer bireylerin öğrenme stillerinin ne olduğu belirlenirse bu bireylerin nasıl öğrenebileceği ve onlara yönelik nasıl bir öğretim planlanacağı da kolay bir biçimde öngörülebilir. Bu yaklaşımdan yola çıkarak öğrencilerin üç çeşit öğrenme stilindeki yatkınlığı analiz edilmektedir: İşitsel, görsel ve kinestetik.

 

- Mesleki Yönelim Envanteri
İnsan davranışı, birey ile onun çevresi arasındaki etkileşimin bir fonksiyonu olarak incelenir. Bu bakış açısından yola çıkan Mesleki Kişilik Teorisi de bireyin bazı istek ve eğilimlerinin çevreyle örtüşmesine dayanmaktadır. Bu teori yatkınlıkların ve çevrenin birlikte değerlendirmeye alınarak çevre şartlarına en uygun bireyin seçilmesine odaklanır. Buna göre insanlar kendi özellikleri ile örtüşen çevre şartlarını tercih etmektedirler. Kendi tercihlerine uygun olan işleri yapan bireyler de potansiyellerini uygun şekilde yönlendirdikleri için memnuniyet düzeyi daha yüksek kişiler olmaktadırlar. 

Sınıf Gözlemleri

Rehberlik bölümünde öğrenci tanıma amaçlı gözlem yapmak esastır. Sınıf gözlemleri 4 etap esas alınarak yapılır:

· Arkadaşları ile ilişkisi

· Öğretmenleri ile ilişkisi

· Derse ilgi ve katılım

· Sınıf kurallarına uyum

Grup Çalışmaları

Çocuk ve ergenlerin yaşadığı sosyal-duygusal alandaki problem çözme becerileri, güvenli davranış geliştirme, duyguları tanıma, arkadaşlık ilişkileri, iletişim becerileri, akran baskısı, sınav kaygısı ile baş etme, hedef ve motivasyon gibi kendilerini ifade etmelerine olanak sağlayan durumların paylaşılması amacıyla grup çalışmaları, rehberlik sistemi içerisinde kullanılır. Grup çalışmaları içerisinde grubun ve akran öğreniminin iyileştirici gücünden yararlanılır.

Rehberlik Saatleri

Mektebim Koleji PDR Koordinatörlüğü tarafından verimli ders çalışma yöntemleri, iletişim becerileri, etkin dinleme, empati, hedef belirleme ve motivasyon vb konularda farkındalık oluşturmaya yönelik Pozitif Psikoloji teması altında önleyici ve destekleyici içerikler hazırlanır. Rehberlik çalışmaları haftada bir olacak şekilde rehber öğretmen liderliğinde yürütülür.

Bireysel Destek Görüşmeleri

Rehber öğretmen sene başında tüm sorumlu olduğu öğrenciler ile tanıma görüşmeleri yapar. İlerleyen zaman içerisinde de aile içi iletişim becerileri, arkadaşlık ilişkileri, akran baskısı gibi ihtiyaca yönelik bireysel ve grup görüşmeleri ile öğrencileri destekler.

Sınav Grubu Danışmanlığı

Gelecekteki eğitim ve kariyer seçeneklerini tanımalarını ve kendileri için en uygun olanı seçmelerini sağlayacak etkinlikler ve grup çalışmaları düzenlenmektedir.

Zaman planlaması, verimli ders çalışma, sınav sürecini yönetme, motivasyon çalışmaları, ihtiyaca yönelik kaygı grupları, grubun dinamiğine uygun envanter ve ölçek uygulamaları ile öğrenciler desteklenmektedir. Ulusal sınavlar sonrasında bireysel tercih danışmanlığı hizmeti verilmektedir.

VELİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

- Bireysel Veli Görüşmeleri

- Sınav Süreciyle İlgili Bilgilendirme Sunumları

- Veli Seminerleri

- Ebeveyn Atölyeleri

- Pedagojik Veli Bilgilendirme Bültenleri

- Tercih Danışmanlığı