Yabancı Dil

Yabancı dil eğitiminde Mektebim Kolejinin en önemli farklılıklarından biri “Yabancı Dil Ağırlıklı 5. Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programıdır”. Bu programın asıl hedefi en az bir yabancı dilde kendini ana dili kadar iyi ifade edebilen öğrenciler yetiştirmektir. Bu sınıf seviyesinde toplam ders saati sayısının %43’ünü birinci yabancı dil olan İngilizce oluşturur.  Program hem okul içinde hem de okul dışında dijital platformlar ve online içeriklerle zenginleştirilir. A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 dil düzeyleri, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırması olan (The Common European Framework) CEFR Dil Seviye Sistemi içerisinde yer alır.

8. sınıfın sonunda öğrencilerimizin Avrupa dil standartlarına göre B2 seviyesine ulaşılması planlanır. Öğrenciler bu seviyede İngilizce konuşulan çeşitli akademik ve profesyonel ortamlarda bağımsız olarak hareket edebilecek düzeye ulaşır.